Αγώνες που έχει συμμετάσχει :

Σύμη 2012

Χάλκη 2012

Τρίγωνα 2012

Νέων Κυβερνητών 2012

Σύμη 2013

Νέων Κυβερνητών 2015

Τάμα 2015,2019

Τρίγωνα 2015

Σύμη 2016

Χάλκη 2016

Σύμη 2017

Σύμη II 2017

Channel Regatta 2018,2019

Goran Schildt Regatta 2018

Επίδαυρος 2019

Σύνολο αγώνων : 44

Σύνολο ναυτικών μιλιών : 739,8